RETOUR
url=http://84.96.22.62/medias/gamezag/234x60/
01gamezag_234x60.swf
13Ko
02gamezag_234x60.swf
7Ko
RETOUR
url=http://84.96.22.62/medias/gamezag/234x60/
i01gamezag_234x60.gif
10Ko
Les autres formats : 120x60 120x600 250x250 468x60
RETOUR